”VIEWPOINTS”

Nina Maria Kleivan (DK) og Nora Fuchs (DE)
Udstillingsperiode 29.05 – 20.06

Galerie Pi, Borgergade 15 D, 1300 Kbh K

www.galeriepi.dk

Som 19-årig mistede jeg mit norske statsborgerskab ved en administrativ fejl. Nu er der opstået mulighed for at genansøge om et dobbelt statsborgerskab – dét er mit afsæt for mit bidrag til udstillingen “Viewpoints”. 

Jeg prøver at skabe et mentalt bjerglandskab fra hvilket jeg kan overskue og gense en række begivenheder fra min opvækst i Norge. En opvækst der på godt og ondt var præget af at Norge til trods for dets geografiske nærhed var et radikalt anderledes sted end det Danmark jeg blev flyttet til i 60ere. Bjerget bliver dermed på samme tid symbolet på Norge og symbolet på mit behov for at danne mig et overblik. 

De enkelte fortællinger bliver en kortlægning af det tabte barndomsland og en registrering af de hårde vilkår der gjorde at savnet har en tvetydighed – en erkendelse af at erindring og virkelighed til alle tider vil være to forskellige ting. På denne måde bliver fortællingens dybt personlige afsæt også fortællingen om et alment menneskeligt vilkår – at vi ofte savner noget, der måske aldrig har eksisteret.

Selve værket består af et monumentalt 50 kvm stort bjergprint der binder 12 enkeltværker sammen. Bjerget strækker sig op langs den ene væg, hen over loftet og ned over den modsatte væg i galleriet. Derved antager bjerget med dets nu på hovedet vendte bjergtoppe en sært drømmeagtig karakter – den solide masse opløses til mere abstrakte former der dermed bliver et konceptuelt passende ståsted for betragtningen af det ubetragtelige – de tider og steder som for længst har forladt det virkeliges verden og nu kun eksisterer i min erindring.

Enkeltværkerne tager hver især afsæt i en konkret begivenhed, som den optræder i min erindring. Det flerlagede, tvetydige og erindringsforskudte understreges af det enkelte bearbejdede fotografi, der på samme tid er både stramt og konkret – fortegnet og antydet. Der er brugt gamle familiefotos – men de indgår i værkerne på en måde, der sætter dem ud over deres iboende sandhedsværdi.

For den der ønsker en mere konkret tilgang og uddybning, er hvert enkelt værk forsynet med en QR-kode, der når den scannes, linker til en lydfil, hvor jeg fortæller historien bag værket – som den optræder i min erindring.

Samtidigt udstiller Nora Fuchs (DE) der er fotograf, skulptør og professor i 3D kunst ved university of applied sciences and Art i Dortmund. Nomineret til prisen Art HAUS am KLEISTPARK Berlin. Artist in Residence i Nes, Skagaströnd og vinder af Schwimmtieralarm