Current and upcoming exhibitions.

Ingen indlæg fundet.

Previuos

“omSVØB”

Soloudstilling på Frederikshavns Kunstmuseum, 26. marts – 4. juni. Tirsdag – Lørdag 10 – 16.

Funktionen undsiges, når Kleivan undersøger klædedragten fra en visuel og semantisk vinkel. Kulørt, ekspressionistisk og uudgrundeligt sætter hun taktilt fokus på krop, identitet og livets stoflighed.

”DEMO”

Nina Maria Kleivan, Bent Hedeby Sørensen og Hjördis Haack

Udstillingsperiode 16. november til 2. december 2020

Kunstvinduet, Havneholmen overfor nr. 80, 1561 København V.

”Journey into the Mess”

Soloudstilling
Udstillingsperiode 13. januar – 6. marts 2022

Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs. Lyngby

www.sophienholm.dk

Retrospektiv – der kan være noget lettere bedaget, passeret – fortidigt – over begrebet. Så hvordan griber man det an – at lave en retrospektiv udstilling, der er aktuel?  

Min opvækst, i bl.a. Norge og Grønland har været præget af det ekstreme. Motiver som familie, fjelde, landflygtighed, krig og katastrofer har derfor været gennemgående i mine arbejder. Men jeg prøver til stadighed at formidler mine erfaringer i en form, hvor de bliver bearbejdet, så de får en samtidighed og en almen menneskelig relevans. 

Derfor bliver denne retrospektive udstilling også anderledes. Jeg giver de værker, der tidligere har været vist i en bredere offentlighed en radikal revitalisering: Jeg destruere dem og ud af stumperne opstår nye sammenhænge, nye muligheder, nye værker. Jeg genskaber fortiden som fremtid. 

Jeg skaber også nye værker, specielt til denne udstilling. Værker der vil være rundet af de stedse tilbagevendende emner, der optager mig. 

For mig er det eksperimenterende en central del af min metode, og jeg  indsætter derfor mine fortællinger i nye medier og udtryk bl.a. gennem skalaens optik. Fra det minimale, der kræver lydhør granskning til det kolossale, der skal overvælde ved sin blotte tilstedeværelse – men som også ved eftersyn rummer en poetisk stilhed – fx. vil der være en 4 meter høj mosaik der består af mere end 4.312 kvadrater, udskåret af bogomslag.

4.312 kvadrater á 5 x 5 cm

Det retrospektive handler om tid – og tiden respræsenteres også gennem et af mine yndlingsmotiver – fjeldet. Det eksisterer i en anden tidsdimension end mennesket. Fjeldet bliver reproducere som bl.a. en række serigrafier og jeg genbesøger det monumentale format med værket: ”Insomnia I og II” Et 7,5 x 7,5 meter stort fjeld, der strækker sig over begge etager på Sophienholm..

Testophængning af “Insomnia II”

Ét rum vil være dedikeret til destruktion og genskabelse: Fotoserien “From Confusion…” blive makuleret og gensamlet i reagensglas, monteret på en væg. Knuste gipsværker bliver indstøbt i nye gipsformer og samlet i en kollageagtig montage.

Andre medier vil være akvareller, kultegninger i storformat (125 x 190 cm), nye og tidligere viste videoværker og stedsspecifikke værker som en 2 meter lang model af Sophienholm, der bliver rammen om videoværket ”Tired form the same old Dream” med Morten Suurballe. En video der inddrager parken omkring udstillingsstedet.

På den måde bliver udstillingen både en gennemgang af mine værker over tid og en demonstration af min kunstnerisk metode: En eksperimenterende og nysgerrige tilgang til det at tænke og skabe kunst, så det forbliver relevant for samtidens beskuer.

”VIEWPOINTS”

Nina Maria Kleivan (DK) og Nora Fuchs (DE)
Udstillingsperiode 29.05 – 20.06

Galerie Pi, Borgergade 15 D, 1300 Kbh K

www.galeriepi.dk

Som 19-årig mistede jeg mit norske statsborgerskab ved en administrativ fejl. Nu er der opstået mulighed for at genansøge om et dobbelt statsborgerskab – dét er mit afsæt for mit bidrag til udstillingen “Viewpoints”. 

Jeg prøver at skabe et mentalt bjerglandskab fra hvilket jeg kan overskue og gense en række begivenheder fra min opvækst i Norge. En opvækst der på godt og ondt var præget af at Norge til trods for dets geografiske nærhed var et radikalt anderledes sted end det Danmark jeg blev flyttet til i 60ere. Bjerget bliver dermed på samme tid symbolet på Norge og symbolet på mit behov for at danne mig et overblik. 

De enkelte fortællinger bliver en kortlægning af det tabte barndomsland og en registrering af de hårde vilkår der gjorde at savnet har en tvetydighed – en erkendelse af at erindring og virkelighed til alle tider vil være to forskellige ting. På denne måde bliver fortællingens dybt personlige afsæt også fortællingen om et alment menneskeligt vilkår – at vi ofte savner noget, der måske aldrig har eksisteret.

Selve værket består af et monumentalt 50 kvm stort bjergprint der binder 12 enkeltværker sammen. Bjerget strækker sig op langs den ene væg, hen over loftet og ned over den modsatte væg i galleriet. Derved antager bjerget med dets nu på hovedet vendte bjergtoppe en sært drømmeagtig karakter – den solide masse opløses til mere abstrakte former der dermed bliver et konceptuelt passende ståsted for betragtningen af det ubetragtelige – de tider og steder som for længst har forladt det virkeliges verden og nu kun eksisterer i min erindring.

Enkeltværkerne tager hver især afsæt i en konkret begivenhed, som den optræder i min erindring. Det flerlagede, tvetydige og erindringsforskudte understreges af det enkelte bearbejdede fotografi, der på samme tid er både stramt og konkret – fortegnet og antydet. Der er brugt gamle familiefotos – men de indgår i værkerne på en måde, der sætter dem ud over deres iboende sandhedsværdi.

For den der ønsker en mere konkret tilgang og uddybning, er hvert enkelt værk forsynet med en QR-kode, der når den scannes, linker til en lydfil, hvor jeg fortæller historien bag værket – som den optræder i min erindring.

Samtidigt udstiller Nora Fuchs (DE) der er fotograf, skulptør og professor i 3D kunst ved university of applied sciences and Art i Dortmund. Nomineret til prisen Art HAUS am KLEISTPARK Berlin. Artist in Residence i Nes, Skagaströnd og vinder af Schwimmtieralarm

“NOK?”

Deltagende kunstnere Nina Maria Kleivan (DK/N), Sebastian Mügge (S/DE), Yoshihisa Sano (J) og Steen Rasmussen (DK).
26. juni – 6. september 2020

Viborg kunsthal, Riddergade 8, 8800 Viborg

viborgkunsthal.viborg.dk

Hvor længe skal man blive ved? Det er et af livets store spørgsmål. Hvornår er nok, nok? Hvor meget er for meget? Og hvornår er det for lidt? Hvornår er man som kunstner færdig med et værk?

På udstillingen NOK? udforsker 4 individuelle kunstnere med et fælles konceptuelt ståsted, dette spørgsmål. Dels ved hver for sig at se, hvor langt man kan presse grænserne for egne værker – hvor store mængder kan meningsfuldt udgøre en helhed, når man lade de enkelte værker være til diskussion – hvor stopper det ene værk og hvor begynder det næste – hvornår er et værk færdigt – og hvornår kan det forbedres ved intervention?

Grænserne går i opløsning og alt flyder, og alligevel afgrænses udstillingen af det fysiske rum, der igen afgrænses af bygningen osv. Eller gør den? Tanken om at udstillingen kunne blive ved, at mængden af genstande kunne forøges i det nærmest skræmmende uendelige. At mængden kan overvælde os er et vigtig tema i en overflødighedens tidsalder. Udstillingens tematik kan skaleres til et globalt mindset, der sætter fokus på de store spørgsmål i tiden om, hvordan vi bruger vores ressourcer, vores tid og hinanden. 

”PHILIPSENS BRILLER”

3. september – 1. november 2020
Gruppeudstilling. Fernisering onsdag d. 2. september kl. 19:00. Alle er velkomne.
Kastrupgårdsamlingen, Kastrupvej 399, DK-2770 Kastrup

www.kastrupgaardsamlingen.dk

Med udstillingen Philipsens Briller markerer kunstnergruppen Stablede Kanter hundredeåret for kunstneren Theodor Philipsens død, I egne værker, skabt specielt til udstillingen, har de ladet sig inspirere af Philipsens særlige blik og behandling af lys. Særligt som dette kom til udtryk igennem hans arbejder fra Saltholm.

”DET FLYGTIGT FASTHOLDTE”

26. januar 2020 – 1. mar 2020
Gruppeudstilling. Fernisering: lørdag 25. jan kl. 14.
SAK Kunstbygning, Vestergade 27, 5700 Svendborg.

www.sak.dk

Udstillingen vil udvide forståelsen af det forbigående og omhandle fastholdelsen af erindringens skrøbelige billeder. Den vil indeholde værker, hvor udsagnet bestemmes af lys og lyd, der strækker sig ud i tid og rum, men som er svære at bevare.  Her vises forgængelighedens mange ansigter bearbejdet i et udvidet felt. Fra bl.a. hudens hinder og filtre, hvis natur det er at fastholde, afgrænse eller separere materiens forskellighed til klædedragten, som en kulturskabt membran, der kan ændre personen på et øjeblik.

 

”FULDT FLOR”

16. november 2019 – 12. januar 2020
Gruppeudstilling. Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs. Lyngby

www.sophienholm.dk

Lyngby Kunstforenings vinterudstilling har i år fællestemaet blomster. 20 nutidskunstnere giver deres meget forskellige bud på temaet i et bredt udvalg af medier, såsom maleri, tegning, grafik, skulptur, video og installation.

De 20 kunstnere er: Anette Abrahamsson, Lone Arendal, Milena Bonifacini, Jacob Borges, Gay Christensen, Svend Danielsen, Alba S. Enstrøm, Maria Finn, Vibeke Glarbo, Lars Høeg, Hjordis Haack, Nina Maria Kleivan, Lis Nogel, Miguel Vega Olivares, Peter Ojstersek, Finn Naur Petersen, Niels Plenge, Anne Marie Ploug, Preben Franck Stelvig og Anna Sørensen.

Omvisning kl. 15 søndag d. 17. november 2019 og søndag d. 12. januar 2020.

“Theodor Philipsens briller”

Gruppeudstilling med afsæt i dansk maleris første ekspressionist.