Texts and publications


Enigma, Boggalleriet, 2010.
Bibliana, Det Gamle Testamente som politisk bog, Forlaget ANIS, 2008.
Haves:vidner, INK INC, 2006.
Den danske salmebog, Det Kgl. Vejsenhus Forlag, Copenhagen 2003
Lars Kettel (red): Skolen i samfundet, Billesø & Baltzer, 2003.
House of knowledge, The University of Copenhagen, 2002.
Jacob Vedelsby: Himlen må vente, samlerens Forlag, 2002.
Kritisk forum 8/2000 Det onde, ANIS 2000.
Katekismus, Forlaget ANIS, 2000.
René Bühlmann og Claus Westh; Udtryk, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Copenhagen.
Elisabeth Amdisen: Klomærker, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 1996.
Inger-Lise Kolstrup: Magi og Kunst, Skipperhoved, 1995.
Aage Jørgensen og Helene Kragh-Jacobsen: Columbus fra Himmerland, Farsø Bibliotek, 1994.
Nyeste tid: De seneste 5 år, Forlaget Systime A/S, 1994.
Atlas, No. 11, 1993.
Det Nye Testamente, Det danske bibelselskab, 1992.
Johannes V. Jensen: Christofer Columbus, Gyldendalsk Boghandel, Nordisk Forlag A/S, 1992.
Litteratur & Samfund 43, 1986.


Billedkunstner