”Udvidet landskab”

Solo exhibition, Galerie Pi, Copenhagen.
Video, Installations and photographies.
Sound for video: Niels Plenge

From the press release (in danish):

Landskab. Et geografisk eller naturmæssigt område, et udsnit af jordoverfladen, som er afgrænset mere eller mindre tydeligt fra de omgivende landskaber.

Blik. skaber verden. Verden skaber blik. Detaljen isoleres. Vandring. Bevægelse. Et glimt af overlevelse. Det foruroligende på spil. Ude hjemme. Hjemme i det fremmede. Virkeligheden bliver til noget andet. At finde ståsted.

Sprog. Tegnsystemer mennesker anvender for at meddele sig til hinanden. Ved tale, skrift eller brug af håndbevægelser og mimik. Bruges dog også om andre former for kommunikationssystemer, fx dyresprog og maskinsprog.

Nina Maria Kleivans separatudstilling i Galerie Pi består af fotografier, videoværker og objekter. Kleivans værker kredser om tematikker som identitet og tilhørsforhold og spejler en konstant kamp for at finde ståsted. Kampen sættes i scene med både sårbarhed og overskud. Den er til tider sart og tyst, men lige så ofte underfundig og humoristisk. Der er noget suggestivt, mystisk og foruroligende på spil i de verdener Nina Kleivan fører sammen. Som en arkæolog indsamler hun fragmenter og tegn fra sin egen og vores fælles virkelighed, både den nutidige og den historiske.