CV

Nina Maria Kleivan

Born in Oslo, Norway.
Lives in Copenhagen, Denmark

Nina Kleivan works in various artistic media such as photography, painting, video, sculpture and installation. She examines and challenges existential themes such as identity and belonging often using family members as models. Elements from very different contexts and spheres of meaning – realities – appear side by side, objects are scaled up and down in size and unexpected displacements of time and space challenge our accustomed idea of reality. One moment Kleivan zooms in on the smallest detail and the next moment she gives us a bird’s-eye view of the world. Part and whole are intertwined and Kleivan gives the impression that the story can be told and understood in innumerable ways, because meaning, history and identity are constantly changing and can be seen from an infinite number of perspectives.

Education:
The Royal Danish Academy of Art, Copenhagen, Denmark. Bachelor of Art, University of Copenhagen, Department of Art History.

Member of:
Kunstnersamfundet
Kvindelige kunstneres samfund
BKF Billedkunstnernes forbund.

Selected Commisions:

Kystdirektoratet, Lemvig, 2001.
DONG, 1997.
Altertavle, Blegdamsvejens fængsel, 1997.
Bavnehøj kirke, København, 1994.
Dansk Arbejdsgiverforeningen, København, 1992.
The University of Copenhagen (Frue Plads), 1991.
The University of Copenhagen, Amager, 1990.

Selected Public Collections

Statens Kunstfond.
Ny Carlsberg fonden.
Skovgaard Museet.
Kastrupgård samlingen.
Københavns Kulturfond.
The Janns Trust, Los Angeles.
Det Faberske Fond.
Nakskov kunstfond.
Gentofte kommune.
Rødovre kommune.
Lyngby kommune.
Lindelundsskolen, Brøndby.
Kunst på Arbejdspladsen.
Viborg Kommune.
Støvring gymnasium.
Århus Amt.
Horsens Kommune.
Midtjydsk Handelshøjskolecenter, Herning.
Københavns amt, Amtsgården, Glostrup.

Scholarships, grants and prizes

Præmieret af Statens Kunstfond (Svends Bibliotek), 2017.
Mobilitetstöd, Kulturkontakt Nord, 2014.
Akademiraadets Præmiefond, 2013.
Oda og Hans Svenningsens Fond 2011.
Grosserer L. F. Foghts Fond 2011.
Statens Kunstfond 3-årige arbejdslegat 2010.
Præmieret af Statens Kunstfond 2009.
Det danske akademi i Rom, 2009.
Dronning Ingrids romerske fond, 2009.
Statens Kunstfond arbejdslegat, 2009, 2008.
Spar Nord Fonden 2008.
Klitgården Fonden 2008.
Maleren Karl Mogensens Fond 2007.
Bikubenfonden, 2007.
Det danske Institut i Damaskus, 2005, 2001, 1997.
Kunststyrelsen, 2014, 2013, 2012, 2007, 2006, 2005. 2004.
Københavns Billedkunstudvalg, 2004.
Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsens Fond, 2003.
Billedkunstrådet, 2002.
Knud Højgaards legat, 2001.
Aage og Yelva Nimbs fond, 2000.
Kgl. Hofjuvelerer Knud Hertz og hustru Lilia Hertz’s Fond, 1999.
Udnævnt til “Årets kunstner 1995” af Københavns Amt.
Bikubenfondens legat bolig i Rom, 1995.
Rejsestipendie fra Nordisk ministerråd, 1995.
Akademirådets understøttelsesfond, 1994.
Mogens Zielers Fond 1994.
Vilh. Thanning og Hustrus Minde- og rejselegat, 1991.
Statens Kunstfonds rejselegat, 1989.
Rundskuelegatet, 1988.
Københavns Amts Kulturpris 1985
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, 1985.
De Bielske legater.
Volmer og Britta Sørensens Legat
Marie Månssons Legat.
Gerda Iversens Legat.
Københavns Amt Kulturpris, 1985.
Conrad Oscar Carlssons Mindelegat og præmie, 1983.