Ninas ABC

Nina Maria Kleivans personlige ABC med ord og begreber, der ligger langt fra børneværelsets pendant. Et idiosynkratisk projekt, der er åbent for fortolkning.