“STUFF”

En udstilling på Kongegaarden med start 4. April 2023.

Deltagende kunstnere: Steen Rasmussen (DK), Sebastian Mügge (D/S), Yoshihisa Sano (J), Nina Maria Kleivan (N/DK). 

Vi lever i en tid og i et samfund der er manisk besat af forbrug. Af at anskaffe, eje, begære – ting. Vi fylder vores liv og vores dage med ting. Vores hjem flyder over med alt det vi har anskaffet. Det antager et eget liv, det overtager vores, det tager lys og luft og livsglæde. Men selv om ting fylder så meget – eller måske netop derfor er vi næsten ikke længere i stand til at erkende dem. Ting fylder så meget at vi næsten ikke længere ser dem. Vi prøver med udstillingen at skærpe beskuerens opfattelse af omverden – af den enkelte ting – af genstandens iboende funktion eller mangel på samme.

Men samtidigt ønsker vi ikke at øge mængden af ting der tynger verden. Derfor arbejder vi med at re-infusere kasserede eller fundne genstande med ny betydning. Med at give ting der har haft en funktion – men som nu er reduceret til affald – ny mening, betydning og en ny funktion som værk – omend det kun er for den tid udstillingen varer. For at tilføje et ekstra lag til denne genbrugstanke bruger vi primært materialer fra lokalområdet som vi indsamler under vores residency-ophold i Korsør. Og når udstillingen er forbi kan værkerne leveres tilbage til genbrug og recycling.

Selve udstillingens metode er også et opgør med tingens fetischisme. Inden for kunst skal værket som regel være en manifestation af den individuelle kunstners besjælede formåen. En tingsliggørelse af den enkeltes ego. Vi arbejder mod denne anskuelse – i et samarbejde mellem fire kunstnere opløser vi grænserne mellem den enkeltes indsats og skaber på stedet et fælles værk, der udvisker grænserne mellem den enkeltes idé til fordel for en fælles vision. Dette kan nemt blive et let postulat – af samme grund bliver udstilling først skabt i sin endelige form mens publikum er til stede. Man kan således følge den fælles proces frem mod den færdige udstilling og beskueren kan løbende samtale med kunstnerne og på den måde bliver det ikke kun de fire kunstneres samarbejde der skaber værket – men også dialogen med omverdenen.
I den kontekst er samarbejdet på tværs af landegrænser et vigtigt aspekt, hvor vi overkommer forskelligheden der ligger i at arbejde sammen med kunstnere fra andre lande og kulturer – Japan, Tyskland/Sverige, Norge, Danmark. I en tid der bliver mere og mere virtuel tror vi på vigtigheden af det fysiske møde med “de andre”. Det kommer for alvor i spil hvor det ikke kun handler om mødet mellem os fire kunstnere men også i den inddragede dialog med publikum.

Med “Ting!” lader vi kunsten spejle virkeligheden og stiller spørgsmålet til beskueren – Ejer du dine ting – eller er det tingene der ejer dig?